foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

www.optirex.hu

Látószög a nagyvilágra!


Amikor a gépjármű forgalomból kivonása ideiglenesen történik, az eljárást a gépjármű üzembentartója, a törzskönyv jogosítottja, vagy ezek meghatalmazottja indíthatja el bármelyik okmányirodában. A kérelem beadható szóban, vagy írásban egyaránt. Az ügyintézési határidő 30 nap, de amennyiben minden irat hiánytalanul beadásra kerül, akár azonnal is megtörténhet a forgalomból kivonás tényének bejegyzése a forgalmi engedélybe. Ezzel egy időben az okmányirodai ügyintézés alkalmával a rendszámtábla érvénytelenítésre kerül.


A kérelemben szükséges megjelölni a kivonás időtartamát, e mellett pedig az alábbi okmányokat kell bemutatni: a gépjármű forgalmi engedélyét, magánszemélyek részéről személyi okmányokat (érvényes személyi igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, vagy útlevél). az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet réséről közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló megbízását, 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, és mindkét esetben képviseleti eljárás során meghatalmazást.

Fontos tudnivaló, hogy a kivonás időtartama alatt természetesen a gépjármű a közúti forgalomban nem vehet részt, valamint ha a járművel újra részt kívánnak venni a közúti közlekedésben, abban az esetben kezdeményezni kell annak forgalomba helyezését a vonatkozó díj, megfizetése mellett. A jármű akkor vehet részt újra a forgalomban, amennyiben a forgalomban tartás egyéb feltételeinek is megfelel. A kivonás időtartama egy alkalommal ismételten kérelmezhető a forgalomba helyezés. A gépjármű forgalomból kivonás történhet rendőri intézkedés következményeként is, ebben az esetben a rendőr a forgalmi engedélyt elveszi, érvényteleníti a rendszámtáblát és a vonatkozó rendeletek értelmében az okmányiroda a gépjárművet a jogszabályban előírt időtartamra a közúti forgalomból kivonja. A kivonás időtartama alatt a járművel csak akkor közlekedhetünk, ha a kivonás okának megszűnését okirattal igazoltuk és megtörtént az újra forgalomba helyezés.


A gépjármű forgalomból kivonása véglegesen kezdeményezhető bontási átvételi igazolás alapján a külön jogszabályban meghatározottak szerint személygépkocsi (M1), a legfeljebb 3500 kg össztömegű kisteherautó (N1) kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetén, valamint egyéb jármű esetén, ha arra vonatkozóan nem áll fenn ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka. A gépjármű forgalomból kivonása véglegesen szintén az okmányirodánál indítható el, az ügyintézési határidő átlagos esetben 30 nap, de amennyiben a kérelem hiánytalanul lett benyújtva, az okmányiroda azonnal teljesíti a kérelmet, mely eredményeként a rendszámtáblák, a forgalmi engedély, és ha van törzskönyv, visszavonásra kerül. Az M1, N1 kategóriájú járművek és motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű járművek esetén a kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni: a bontási átvételi igazolást, a rendszámtáblát, a jármű forgalmi engedélyét és a jármű törzskönyvét. Ezeken kívül a kérelem benyújtásakor be kell mutatni: az igazgatási szolgáltatási díj befizetését tanúsító igazolást.


Egyéb jármű esetén, amennyiben nem kívánják belföldön ismételten forgalomba helyezni a kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát. Ezzel együtt a kérelem benyújtásakor az alábbi iratokat, okmányokat kell bemutatni: a jármű forgalmi engedélyét és törzskönyvét, az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, magánszemély esetén a személyazonosításra alkalmas okmányt (érvényes személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély, vagy útlevél), jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy a cégkivonatot, vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt, valamint a cég ügyintézőjének megbízási igazolását az eljárásra való jogosultságról, személyazonosításra alkalmas okmányát, és mindkét esetben ha képviseleti eljárás történik, az erre szóló meghatalmazást. A forgalomból való kivonás eljárási díjai mindkét esetben megegyeznek: Gépjármű forgalomból kivonása ideiglenesen, véglegesen 2300.- Ft.